Vừa nghỉ lễ vừa về xem bưởi đc 1 công đôi việc

Vừa nghỉ lễ vừa về xem bưởi đc 1 công đôi việc
Bưởi năm nay theo em nhận định:
– quả đều , ít hàng bi
– Mã xanh , đẹp, sáng, chắc quả
Đã ăn thử: đã có vị ngọt , mọng tôm, vẫn còn he
Đặt gạch và nhớ mặt em đi để quẩy cùng em năm nay
– có 9 vườn : 2 vườn (21 năm ) còn thì cứ 50 năm trở nên , duy nhất có 2 cây trong 1 vườn ( mua lại) là 160 năm ( làng Khả Lĩnh )
Ps: vườn nhà ông bà ngoại Bống em