Vừa mấy hôm trước một nghiên về tình trạng ô nhiễm nguồn nước công bố có đến 83% mẫu nước sinh hoạt trên toàn thế giới bị ô nhiễm các loại hạt vi nhựa

Vừa mấy hôm trước một nghiên về tình trạng ô nhiễm nguồn nước công bố có đến 83% mẫu nước sinh hoạt trên toàn thế giới bị ô nhiễm các loại hạt vi nhựa. Một nghiên cứu khác đầu năm nay thì cho thấy đại đa số các mẫu muối ăn cũng bị ô nhiễm vi nhựa nặng, đến cả cá và các loài sinh vật biển hiện giờ trong cơ thể cũng đầy những mẩu nhựa do con người thải ra.
Cuối cùng thì những mẩu nhựa này sẽ đi về đâu? Nếu không phải là quay trở về chính cơ thể con người chúng ta?
Bạn vẫn cho rằng chuyện hạn chế tối đa sử dụng và thải ra rác nhựa là chuyện của người khác được sao?