VÀI ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ CUỐN CỔ THƯ

VÀI ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ CUỐN CỔ THƯ
129 TUỔI ĐỜI (1886) MANG TỰA ĐỀ LÀ:
HẠM ĐỘI CỦA THỦY SƯ ĐÔ ĐỐC COURBET
của Đại Úy Hải Quân MAURICE LOIR
Đây là một cuốn cổ thư người viết mua được của anh bạn trung thương gia mang ở Pháp về. Lần này người viết chỉ bị anh cứa nhẹ có 200 đô mẽo, nên đã hí hửng rước cuốn cổ thư về vì rất thích biết các chuyện đã xảy ra trong lúc bọn thực dân Pháp xâm chiếm nước ta. Cuốn sách khổ 12×18, dày 371 trang được nhà xuất bản Berger Levrault xuất bản ở Paris vào năm 1886.
Ngay đầu cuốn sách có hình chân dung Thủy Sư Đô Đốc Courbet, người mà cái tên đã được thực dân Pháp dùng để đặt tên cho nhiều con phố ở các thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn v.v. Nội dung cuốn sách là những ghi nhận và hồi ức của tác giả là một Đại Úy Hải Quân vào thời điểm đó.
Sách được chia thành XVI (16) chương như sau đây:
Chương I.- Từ trang 1-12 được tác giả viết về đề tài “Từ lúc rời Hà Nội tới lúc bắn phá các thành lũy ở Huế”.
Chương II.- Từ trang 13-22 nói về việc bắn phá các thành lũy ở cửa Thuận An.
Chương III.- Từ trang 23-36 nói về đề tài “Từ Điều Ước ký kết ở Huế tới Hiệp Định Tien-Sin”.
Chương IV,- Từ trang 37-54 nói về đề tài “Trước và sau Hiệp Định Tien-Sin cho tới vụ Bắc Lệ”.
Chương V.- Từ trang 55-88 nói về đề tài “Từ vụ Bắc Lệ tới lúc hết hạn tối hậu thư”.
Chương VI.- Từ trang 89-116 nói về đề tài “Những gây hấn đầu tiên chống lại Trung Hoa. Vụ đánh phá Kelung. Những ngày đồn trú trên sông Min”.
Chương VII.- Từ trang 117-144 nói về “Trận hải chiến ở Fou-Chéou”.
Chương VIII.- Từ trang 145-168 nói về việc “Tiến chiếm sông Min”.
Chương IX.- Từ trang 169-188 nói về việc “Sau khi lấy Fou-Chéou, liền chiếm đóng Kelung”.
Chương X.- Từ trang 189-208 nói về các “Vụ việc xảy ra ở Tamsui”.
Chương XI.- Từ trang 209-244 nói về việc “Phong tỏa Formose”.
Chương XII.- Từ trang 245 – 264 nói về “Vụ Shei-poo”.
Chương XIII.- Từ trang 265 – 290 nói về việc “Phong tỏa lúa gạo”.
Chương XIV.- Từ trang 291 – 318 nói về “Việc đánh chiếm quần đảo Pescadores”.
Chương XV.- Từ trang 319-346 nói về “Thời gian đình chiến và cái chết của Thủy Sư Đô Đốc Courbet”.
Chương XVI.- Từ trang 347-358 nói về “Hiệp Ước tái lập hòa bình. Việc di tản khỏi Formose và quần đảo Pescadores, và việc giải tán hạm đội”.
Chương này có thêm một đoạn nữa từ trang 359 tới trang chót nói về “Thành phần của hạm đội ở Viễn Đông”.
Cuốn sách được viết bằng một văn phong trong sáng, sống động khiến người đọc có cảm tưởng như bản thân mình thực sự được dự cuộc trong các sự việc được kể trong sách. Tóm lại, ngoài việc là một “cụ” sách 129 tuổi, cuốn sách còn là một nguồn tài liệu cho những nhà nghiên cứu lịch sử của chúng ta.
Trích Hồi ký 60 năm chơi sách. Chương VI.
VŨ ANH TUẤN