UBND QUẬN THANH XUÂN KHÔNG CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT XÂY DỰNG

UBND QUẬN THANH XUÂN KHÔNG CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT XÂY DỰNG
Cũng trong buổi làm việc, bà Phạm Bích Ngà đã cung cấp cho phóng viên văn bản số 1509/UBND-QLDT đề ngày 01/12/2015 của Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân về việc chấp thuận cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Cường lắp đặt tạm nhà sàn làm giáo cụ trực quan trong khuôn viên Trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội.
Tại văn bản này, Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân có ý kiến như sau: Chấp thuận cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Cường thực hiện việc lắp đặt tạm nhà sản trong khuôn viên sân chơi của Trường.