Tự nhien thấy đuối

Tự nhien thấy đuối, tự nhiên thấy buồn. Thực sự đang rất lười học, chỉ muốn được đi xem phim với ai đó.
Thế nên rất hiểu những lúc học trò lười học, cũng hiểu có những lúc trẻ cảm xúc tiêu cực chạm đáy dù chả có lý do gì.
Klq, rạp chiếu phim ở Norwich như lâu đài cổ!