Trời ơi

Trời ơi, tiếng gì như tiếng lòng tôi 😀
MỨC ĐỘ
Ở đời, đôi khi bị người khác xem thường chỉ vì mình quá dễ sai khiến!
Công việc: chỉ cần nhờ là bạn giúp; Đồ vật: chỉ cần hỏi là bạn cho. Lỗi lầm gì rồi cũng được bỏ qua, tổn thương nào bạn cũng chịu đựng lấy…
Nên biết trên đời có những kẻ quen được nhận sẽ quên mất cảm ơn, nghĩ bạn mạnh mẽ thì không cần lo lắng, thấy bạn rộng lượng nên không giữ chừng mực.
Lương thiện là điều tốt, nhưng nên biết ứng dụng đúng người đúng chổ. Nếu cứ bỏ qua mình để lo cho kẻ khác, sẽ chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của bạn đâu!
Chịu thiệt thòi cũng là phúc, nhưng đôi khi phải biết cách thể hiện, nếu không người đời chỉ xem bạn là đứa ngờ ngệch, có thể sai xử mọi thứ.
Lỡ bị đâm sau lưng cũng không sao, nhưng đừng mù quáng để khi quay đầu, lại thấy kẻ ngày thường mình hết lòng tin tưởng
Có nổi lòng chia sẻ chút cũng được, nhưng đừng rẻ rúng để vừa quay lưng đã trở thành chuyện phiếm trong cuộc hàn huyên của đứa khác!
Lương thiện không phải là ngốc, đạo đức không phải là khờ.
Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ và hướng đi riêng, nên biết cách thể hiện để giữ sự tự tôn cho bản thân và giá trị cho những phẩm chất mà mình theo đuổi.
(Suối Thông lược dịch)