Trên thế giới “GIƯỜNG” gì đắt đỏ nhất

1 1 1 1  
Trên thế giới “GIƯỜNG” gì đắt đỏ nhất???
Tiếng xe cấp cứu vang lên, một năm làm lụng chăn nuôi coi như mất trắng.
10 năm tích cóp dành dụm, một cơn bệnh nặng đều đổ sông đổ biển.
Bệnh nhẹ, còn kéo dài được mạng sống.
Bệnh nặng, phải sống chung với bệnh.
Bệnh khó qua khỏi, chỉ đợi ngày trình diện Diêm Vương!
Đầu tư sức khỏe thì luôn nói không có tiền, dù cho có cũng nói không; đợi đến lúc bệnh tốn cả khối tiền, lúc này dù không có cũng phải kiếm cho ra!
Những lúc bàn luận sức khỏe với người khác, dù rảnh cũng bảo không có thời gian; đến khi Diêm Vương triệu kiến, dù cho không rảnh cũng phải đi…
#TraodoichuyenmongiuaBVBumrungradvaBV108
#Top10BVThegioi #Hoithaochuyende #BVQTBumrungradThailand #108hospital #BVTrunguongQuandoi108