Trấn Thành không sai khi theo đuổi lối diễn đang bị định nghĩa là “hài nhảm”

Trấn Thành không sai khi theo đuổi lối diễn đang bị định nghĩa là “hài nhảm”.
Và tôi cho rằng, nó nhất quyết không “nhảm” khi anh ấy được đông đảo người xem yêu thích.
Trấn Thành càng đúng hơn nữa khi khuyên mọi người không thích xem thì tắt TV. Đó nhất quyết phải là phát ngôn của người học cao hiểu rộng. Vì đó là định nghĩa của tự do, và anh ta giúp mọi người thực hành quyền tự do tuyệt đối.
Chúng ta không chịu trách nhiệm cho cuộc đời người khác, hà cớ gì bắt người khác sống theo cách mà chúng ta mong muốn?
Ai không muốn xem Trấn Thành diễn “nhảm” thì tắt TV. Đơn vị tài trợ thấy sụt giảm người xem thì không rót tiền thêm. Nhà sản xuất hết kinh phí tự khắc họ không mời Trấn Thành diễn nữa.
Hài “nhảm” không sai, Trấn Thành không sai, người xem không sai.
Chỉ có những quyết định tuỳ tiện lèo lái dư luận, phủi bay trách nhiệm của những vị ngồi ở vai trò “kiểm duyệt văn hoá” thì… chưa chắc đúng!
© Nguyễn Ngọc Long