TỘI NGHIỆP FORMOSA

TỘI NGHIỆP FORMOSA!
Đọc xong bài báo muốn khóc. Ôi chàng đứng ở đầu sóng ngọn gió để hứng bão cho đất nước yên bình.
Thôi thì nhân cơ hội bão to, ỉa một phát nữa cho bão nó dọn luôn!
Dùng chữ “oằn mình” thấy thương quá. Giống như oằn mình bưng cái bô hàng ngàn tấn vậy!
http://www.phapluatplus.vn/formosa-tich-cuc-chong-choi-voi-…