Tôi đang nhìn thấy cái j thế này

Tôi đang nhìn thấy cái j thế này??? 1 thời quằn quại… Gu ăn mặc của bạn Loan những năm 2009 :)) hơi hướng kute hạt me thái quá vãi chưởng… Bjo ngắm lại thấy ko yêu thương nổi các bạn ạ. :))
Lan Vu Mien Luc Candy Le Tuyet Tr Hanh Nguyen Thi Hong