Tình hình là làm nhạc tốn kém lắm

Tình hình là làm nhạc tốn kém lắm, nên Em nó tự nhủ sẽ cày nát bài nì thì mới thôi, cho đáng đồng tiền bát gạo! Kaka
Thank Perfect Couple Sinh viên toàn thành 2014 Dương Võ Ngân Thảo Dương Võ Thảo Ngân đã luôn bên cạnh cày phụ a bài này! ^^
———–
Giám khảo Chung kết Hội diễn văn nghệ trường Cao đẳng Giao thông vận tải TPHCM 2017 <3