Thỉnh thoảng rủ bạn đi chơi xa

Thỉnh thoảng rủ bạn đi chơi xa, nó lại ái ngại “dạo này trình lái sao rồi? có hôn gốc cây cột điện nữa ko?”
Nghĩ bụng lái còn non lắm nhưng chỉ cười chả nói gì.
Tất nhiên kiểu nhát chết ấy lên xe mặt xanh như đít nhái, nghỉ uống nước nó cho xem ảnh chụp trộm, lúc này hình như có 80-90km/h thôi.
Khỏi giả nhời, thế nhỉ 😀