Tại Lễ Hội Đền Đô 11/4/2017

Tại Lễ Hội Đền Đô 11/4/2017
Đây là hình ảnh của một bà móc điện thoại của cô bé gái,,,May cô bé biết lên đã giật được điện thoại lại,.Bà ý bảo là cháu bị rơi bà ý nhặt cho..Vừa giật xong có chú công an bên cạnh…nhưng vì lễ hội và cũng chưa mất điện thoại nên thấy CA bỏ qua…xong bà ý chuồn nhanh như tên lửa.Đó là lời đối thoại của 2 bên…em chỉ là thằng chụp ảnh và đánh máy
PS : Các bạn đi đến chỗ đông người nên cẩn thận đồ đạc của mình.Giờ trộm già trộm trẻ không bỏ qua cho bạn khi bạn không cẩn thận