TẮC SẬY, Ngã xe đúng hôm HN mưa to

TẮC SẬY
Ngã xe đúng hôm HN mưa to. Đau ôm cẳng nằm nhà buồn nằm giở ảnh dạo đạp xe xuyên Việt năm ngoái ra xem. Dọc đường nhiều hôm mưa to gió lớn sấm sét kinh hoàng. Trong ảnh là ở trước thánh đường Tắc Sậy, Bạc Liêu. Mưa quất ràn rạt cứ dăm cây lại phải nghỉ lau kính dưỡng mắt để nhìn đường. Bộ áo mưa lính kín nhưng vướng víu khó đạp, cái mũ vành rộng mua tại wetrek thì ướt sũng hết cả. Chắc phải kiếm bộ khác gọn nhẹ đi đường. Mưa là kẻ thù của xe đạp.

Các thông tin khác xem tại: www.sankhaudoinguoi.com/news/detail/khi-dong-doi-da-roi-bo-cuoc-choi-va-chi-con-1-minh-ta-686.html