Sướng nhất là được tự do ngoạc mồm ngáp kèm theo nhịp thở hắt ra “oài

Sướng nhất là được tự do ngoạc mồm ngáp kèm theo nhịp thở hắt ra “oài…”
Bố cháu rất trân trọng những khoảnh khắc sung sướng í của lũ 3B nhà này, kể cả lúc chúng hồn nhiên xì hơi “í…. t…” hihi trẻ con mà, thoải mái đê, lớn lên là phải giữ í giữ tứ các kiểu. Phát mệt!
ps: Bách ngoáp