Sương gió phủ kín đời trai

Sương gió phủ kín đời trai
Công danh sự nghiệp đường dài xa xôi
Đợi chờ đến lúc thiên thời
Gian nan vất vả không lời oán than
Ai cũng mong được huy hoàng
Cuộc sống hạnh phúc gấm vàng lụa son
Mấy ai đợi được đá mòn
Thiên thời lúc tới thì còn mấy ai
Không thức thời,tất bước sai
Lỡ hụt một bước chẳng ai đợi mình
Nam nhi sự nghiệp công minh
Liệu có đứng vững giữa nghìn tiểu nhân
Hay là giống phận tiểu nhân
Sống như tầm gửi không cần biết chi
Đã là một đại nam nhi
Tâm ta phải vững dẫu đi một mình
Đời trai như cuộc chiến chinh
Đấu tranh mới có hoà bình mai sau
Bền bỉ ý chí dài lâu
Không ngại gian khó u sầu bên vai
Làm trai cho đáng lên trai
Xuống Đông Đông tĩnh,lên Đoài Đoài yên