Sorry cả nhà vì đã gỡ link phim “Nắng” xuống nhé

Sorry cả nhà vì đã gỡ link phim “Nắng” xuống nhé. Vì bản phim khi nãy không phải là bản chính thức, nên Trang buộc phải tháo xuống. Vài ngày nữa sẽ có bản chính thức trên mạng , lúc đó Trang sẽ post lên lại cho những bạn nào chưa xem nhé. Sorry vì sự thiếu xót nhìu nhìu