Sau nhiều biến cố

Sau nhiều biến cố, thăng trầm – nhất là nơi niềm tin đặt vào con người, tôi nhận ra sự thật rằng không có một công thức nào để chọn đúng người mà mình có thể đặt niềm tin vào. Công thức duy nhất bây giờ tôi có thể khẳng định vẫn là câu nói cũ “Đường dài mới biết ngựa hay”. Có những chuyện, ai tốt ai xấu cứ để thời gian rồi sẽ trả lời. Và đầu tư vào con người, nhất là khi đặt niềm tin vào một ai đó, vẫn là một sự rủi ro. Nhưng sau những lần rủi ro như vậy, tôi lại tìm được mặt phải của chuyện này. Theo thời gian, chúng ta sẽ có những phép thử tự nhiên để chỉ ra ai là người mình tin lầm, ai là người mình tin đúng. Và sau tất cả, những người mình tin đúng xứng đáng để mình đánh đổi, hy sinh, nỗ lực bảo vệ họ. Còn những người thực tế đã chứng minh mình tin lầm họ, thì mãi mãi không bao giờ có chuyện “nối lại tình xưa”. Cái gì qua cho qua, nhưng cái đầu tỉnh táo và lạnh lùng khi cần thiết thì vẫn phải giữ lại. Chỉ cần nhớ, giữ lại chút gì đó cho riêng mình là được rồi.
See Translation