Sắp đến Mother’s Day rồi

Sắp đến Mother’s Day rồi.
Khởi động bằng 1MV về Mẹ cả nhà nhé!
MV À ƠI MẸ RU

Nhạc và lời | Minh Đức
Ca sĩ | Hà Vân
Quay phim | CBT Team
Diễn viên | Cô Thu Cúc, Bé Trang Thư
Thêm 1 Link À ƠI MẸ RU nữa – thuần nhạc cả nhà nhé: https://youtu.be/9yeTiDWi-2Y