” Rừng núi dang tay nối lại biển xa

” Rừng núi dang tay nối lại biển xa
Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà
Mặt đất bao la anh em ta về
Gặp nhau mừng như bão cát
Quay cuồng trời rộng
Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam…”
Anh em là anh em nào? Sơn hà là sơn hà nào? Cấm ngay, cấm tiệt Chương ạ. Hoan hô Chương, sát thủ đầu mưng mủ nổi như cồn thời điểm này. Anh có mấy câu tặng Chương:
Con đường xưa em đi
Nào em có biết gì?
Một ngày trời nắng đẹp
Gặp Chương cũng bị đỳ…