Qua chợ nghe thằng hàng xén đi xe đạp rao “khăn mặt sản xuất bằng công nghệ nano 10 nghìn 1c đây”

Qua chợ nghe thằng hàng xén đi xe đạp rao “khăn mặt sản xuất bằng công nghệ nano 10 nghìn 1c đây”. Lại nhớ ông gì bảo “VN có thể dẫn đầu cách mạng công nghiệp 4.0”.
Vừa đi vừa cười mãi ko thôi, sáng ra đã vui thế này chắc sẽ có một ngày suôn sẻ, cơm với rau cà cũng thủng nồi trôi rế đây.
Gõ tút xong mà vẫn cười là thế đéo nào?