Phụ nữ cằn nhằn không phải là không yêu

Phụ nữ cằn nhằn không phải là không yêu, chỉ là do để tâm quá nhiều sinh ra lo lắng. Phụ nữ càng nói nhiều, càng cằn nhằn càng chứng tỏ đó là thứ họ rất quan tâm.
Người bên bạn khi bạn cười là ai không quan trọng, quan trọng lúc bất lực nhất ai sẽ ôm bạn vào lòng. Người ở cạnh bạn trong những cuộc vui rất dễ kiếm, nhưng bao nhiêu người nắm tay bạn khi tiệc đã tàn?
Đàn ông hãy nhớ rõ, người phụ nữ cùng bạn đi đến thành công mới quan trọng, người bỗng dưng xuất hiện khi bạn đứng trên đỉnh cao chỉ là qua đường. Hãy chọn người ở bên bạn lúc hoa tàn, tiệc tan, chọn người ở bên bạn lúc bất lực, mệt mỏi và chán chường. Bởi cuộc đời này chính là như thế.
Vui thì dễ kiếm, buồn thì ai ở bên?