Ôi Gạo quê tôi ngày hôm nay

Ôi Gạo quê tôi ngày hôm nay,các chiến binh chiếm lĩnh độ cao gần gốc cây gạo…….
Một trận chiến đã xảy ra,từng loạt đạn bắn tung tóe,có khi đạn còn bay lạc về quân ta..hy vọng các chiến binh bình an
Ps :Ảnh st hình như ảnh của anh Phạm Hoàng Cương