Nói thật nhìn cái hình kinh dị này e cũng nổi hết cả #da

Nói thật nhìn cái hình kinh dị này e cũng nổi hết cả #da_gà lên đấy nhưng là sp nhà e 1000% lun.
Nhìu khi thấy hình sp nhà m bị bê đi fidback cho sp hãng khác mà thấy điêu ….
Nhìu khi họ còn cãi ngang bảo sao ko đi mà chèn tên vào ….
Ôi fitback kem #Trâm bán thì nhìu vô số kể . Chèn tên bít bao giờ mới hết . Ấy là do ý thức thui …lêu lêu … khách hàng mà nhìn ra thì tự bít xấu hổ nhé Bảo Trâm
See Translation