Nghe nói đoàn lô

Nghe nói đoàn lô-tô của bà Lệ Liễu mới tuyển thêm một mớ các cô đào hát mới, chuyên nghề hát giúp hát giùm chuyện thiên hạ, chuyện đàn bà phụ nữ.
Kiểu như chuyện không phải của mình mà cũng ngồi chửi cha chửi mẹ người ta, chửi như kiểu núp dưới gầm giường nhà người ta để biết, thái độ chửi thì rất sồn sồn.
Nên bà Lệ Liễu đặt tên cho mấy cô đào hát này tên là Lệ Sồn Sồn.