Mùa chờ

Mùa chờ
Chờ cơn gió mát chờ cơn mưa rào
Chờ bông hoa xinh chờ giàn đậu biếc
Ta chỉ chờ như thể mai đã đến
Chút háo hức chút dáo dác của ngày hè rất oi
Nhờ cơn hạn ta có lá khô vỡ vụn
Nhờ nắng đốt ta có đất nứt cong queo
Để khi mưa lạnh biết quí ngày nắng ấm
Để khi bức oi ả biết quí gió mùa về
Và ta biết chờ chỉ là cho kí ức
Còn ngày mai đến vì mai vẫn luôn chưa đến
Phút giây hiện hữu ở tại nơi này
See Translation