Một lần nữa

Một lần nữa, Le Bros giật giải thưởng Perfect Partner Award của Worldwide Partners, mạng lưới các công ty quảng cáo và marketing độc lập toàn cầu.
Mềnh được bầu lại vào Hội đồng Quản trị, thêm nhiệm kỳ 2 năm, phụ trách châu Á-Thái Bình Dương.
Bravo Le Bros!