Một doanh nhân sau 2 năm thành lập với vốn điều lệ 2 tỷ đã có doanh số gần 1000 tỷ là một thiên tài

Một doanh nhân sau 2 năm thành lập với vốn điều lệ 2 tỷ đã có doanh số gần 1000 tỷ là một thiên tài
Nếu không có vụ buôn thuốc chữa Ung thư giả thì anh này quả là một nhân tài kiệt sức của Việt Nam
Nay bỏ tù anh này thì Ok nhưng trước hết có nên mở một lớp Marketing ngành Y tế do anh này làm giảng viên thì mọi người có học không? Học phí 50 củ nhé?
Nếu ok mình sẽ xin cơ quan điều tra cho anh này dạy xong 1 khoá rồi mới thi hành án mọi người thấy sao?
Đăng ký dưới này nha, đủ 70 người mình sẽ tổ chức tại Thevuon