Lần đầu tiên được cảm giác ngồi cafe với 1 người hâm mộ 2 anh em từ lâu

Lần đầu tiên được cảm giác ngồi cafe với 1 người hâm mộ 2 anh em từ lâu , cứ nói chuyện 1 lúc em ý lại bảo là bây giờ em vẫn run và ko nghĩ sẽ được ngồi nói chuyện với 2 anh , làm 2 anh vừa cảm thấy ngượng vừa vui haha