Không giành là Từ bi

Không giành là Từ bi,
không biện là Trí tuệ,
không nghe là Thanh tịnh,
không nhìn là Tự tại,
Tha thứ là Giải thoát,
Biết Đủ chính là Buông.
Nội tâm không nổi loạn,
không khổ vì tình,
không sợ tương lai,
không giữ quá khứ.
Hãy BIẾT MÌNH…
Và nếu cần,
Hãy BIÊN TẬP LẠI ĐỜI MÌNH,
Để…
Một lần nhìn lại,
Một lần thay đổi mãi mãi,
Và…
Một lần LỚN LÊN…
Một lần TRƯỞNG THÀNH…
Tham khảo thêm ở đây về khóa học BIÊN TẬP LẠI ĐỜI MÌNH:
http://trungtamnewme.blogspot.com/…/bien-tap-lai-oi-minh.ht…
Bấm vào link sau đây để đăng ký Combo gồm 3 khóa học:
https://goo.gl/forms/m6QK2W2Zso2ahGlA3