Không bao giờ có một câu trả lời đơn giản

Không bao giờ có một câu trả lời đơn giản, nhanh gọn “đúng” hoặc “sai”, “có” hoặc “không” với bất kỳ câu hỏi nào. Thay vì vậy, chúng ta cần phải nhìn một vấn đề từ một tỉ góc độ, may ra mới hiểu được phần nào sự thật. Cuộc sống với tôi luôn là một câu hỏi mở. Tôi chấp nhận rằng tôi chỉ mới nhìn thấy vài góc, chứ không phải là một tỉ góc. Tôi hiểu rằng nếu tôi quá tự tin với vài góc của mình, thì tôi sẽ không bao giờ nhìn được thêm bất cứ thứ gì nữa, không học thêm được gì cả.
Một trong những điều nguy hiểm nhất là đồng nhất mình với suy nghĩ và ý kiến được tạo dựng nên bởi những gì mình đã biết. Tôi luôn cẩn thận nhắc nhở bản thân điều này. Chúng ta rất dễ sử dụng ý kiến của mình để làm một bệ đỡ để nâng mình lên cao hơn so với người khác.
Đồng nhất mình với suy nghĩ và ngộ nhận rằng mình có thể hiểu sự thật chỉ qua tư duy là một trong những lỗi sai lầm rất cơ bản và nghiêm trọng của con người. Tôi cũng luôn nhắc nhở mình điều này để không ngồi một chỗ mà tư duy để hiểu sự thật. Bạn phải nhìn thấy nó, cảm nhận nó, trải qua nó, nếm nó, sống nó. Tư duy về một việc không phải là trải qua việc đó. Bạn có thể hiểu ánh sáng là gì nếu bạn chưa từng thấy nó và có ai mô tả lại nó cho bạn? Bạn có thể biết quả cam có vị gì chỉ qua đọc sách?
Nếu chúng ta có thể nhắc nhở mình nhiều hơn, thì chúng ta sẽ sống nhiều hơn, bớt nghĩ đi, trải nghiệm nhiều hơn mà không vội vã kết luận rằng những gì mình biết chính là sự thật, và cũng không tranh luận nữa.
Không có ai sở hữu sự thật. Hoặc là bạn không hề thấy nó, hoặc là bạn chỉ thấy một phần (phần còn lại được bù đắp bằng lý trí), hoặc là nhiều hơn. Mức độ khác nhau. Người thấy toàn bộ cuộc sống này và bản chất của vạn vật được gọi là người giác ngộ – đó là trải nghiệm hợp nhất với vũ trụ, chứ không phải đọc một núi sách, tham khảo đủ các trường phái, làm một học giả và suy nghĩ rằng mình đã hiểu rồi. Giác ngộ là trạng thái của các bậc thầy tâm linh, những người đã trải qua tu tập để đạt tới đỉnh của nghệ thuật sống (chứ không phải nghệ thuật suy nghĩ) – cực kỳ, cực kỳ hiếm trên thế giới này.
Người thông minh là người biết đặt câu hỏi, chứ không phải người biết trả lời với mức độ chắc chắn 100%. Người có câu hỏi sẽ luôn tìm kiếm nhiều và nhiều hơn nữa. Người quá tự tin với câu trả lời của mình chỉ còn nước ngừng học.