Khai Nguyên Thông Bảo

Khai Nguyên Thông Bảo, Chính Hoà Thông Bảo, Hồng Đức Thông Bảo, Quang Thuận Thông Bảo …
Mới xúc được 1 lô xu cực đẹp đập chum của thời Lê. Các bác ai cần liên hệ ạ.
Xâu thành chuỗi bỏ ví hoặc làm thành bình tụ bảo sẽ tăng thêm phần tài lộc ạ 🙂
098 245 8864