Khách nhà e rất chi là đáng yo nhưng lần đầu tiên e gặp cái thể loại hãm lờ đặt hàng sướng cái mõm này đấy ae nghĩ đặt qua shopee thì c đây ko biet Fb của e ah

Khách nhà e rất chi là đáng yo nhưng lần đầu tiên e gặp cái thể loại hãm lờ đặt hàng sướng cái mõm này đấy ae nghĩ đặt qua shopee thì c đây ko biet Fb của e ah
Lm mất công mất việc của ng khác.
Chiều qua shiper mất công ship đến tận nơi thì lý do thiếu tiền. Hẹn shiper sáng nay mang qua cho ả. Shiper giữ đồ đến sáng nay gọi cả trăm cuộc ko bắt máy. Buộc chiều nay ship phải mang hàng lại trả Mjnh. Éo hiểu nổi sao rảnh háng, đã éo có tiền thì im mẹ đi lại còn lm tội lm tình ng khác, tội cái e shiper nữa chứ. Trù dập cái thể loại này éo bjo ngóc đầu lên dc.để im cho c mày hiền.
#sangmom #tranhxa #0965145894
See Translation