KẾT THÚC CÓ HẬU: LỜI CÁM ƠN

KẾT THÚC CÓ HẬU: LỜI CÁM ƠN
Thay mặt con cháu nhà Nguyễn Lân, chân thành cám ơn anh Hoàng Tuấn Công và dư luận đã làm sống lại bộ từ điển của ông cụ nhà chúng tôi. Bởi vì nếu không có anh và dư luận thì chỉ có nhóm người thiểu số trong lò ấp sử dụng sách và biết đến tên tuổi của cụ.
Không ai cám ơn (thậm chí thù địch) thì tôi xin nhận làm con cháu cụ cám ơn cho lịch sự vậy!

7 comments on “KẾT THÚC CÓ HẬU: LỜI CÁM ƠN

    1. Chu Mộng Long

      Thật lòng mà. Chẳng mỉa mai đâu. Theo bài trên trang Tín Nhiệm thì con cháu cụ đã không cám ơn mà thù địch. Vì thế mình mới phải nhận làm con cháu cụ để làm một việc văn hóa hơn, nghĩa cử hơn. Và đúng là nên như vậy!

Comments are closed.