*Integrative & Holistic Health Talk 2017 in Thailand*

1 1 1 1  
*Integrative & Holistic Health Talk 2017 in Thailand*
Gặp gỡ chia sẻ của các chuyên gia các nhà khoa học, các GS BS đến từ Thailand / Korea/ Japan/ Hong Kong / Holland tai Viện Nghiên Cứu Nấm Tự nhiên về tầm quan trọng của Nấm Tự nhiên Sang Hwang
*** Miracle Medicinal Mushroom- Understanding how immunotherapy work for diseases prevention – Hiểu cách hoạt động của liệu pháp miễn dịch để phòng bệnh
***Nấm thiên nhiên Sang Hwang. Các nghiên cứu được công bố rộng rãi cho thấy nấm Sang Hwang có hoạt động điều hòa miễn dịch mạnh và tăng cường chức năng của hệ thống miễn dịch, khả năng chống khối u và ức chế sự phát triển của khối u đang tồn tại, giúp giảm lượng cholesterol và lượng đường trong máu…
#chuatieuduong #hotrotrongdieutriUngthu #Parkinson #Chemotheraphy #ActivateinnateImmunity
#AnticlCancerandChemoprevention
#HighantiOxident
#AntiAgingandRepairDNA/RNA
#LowerBloodSugerandCholesterol
#HepatitisPrevention