Hôm qua mới ngồi uống bia với một thằng Tây làm phòng Nhân Sự của một Tập Đoàn Nước Ngoài lớn ở Việt Nam

Hôm qua mới ngồi uống bia với một thằng Tây làm phòng Nhân Sự của một Tập Đoàn Nước Ngoài lớn ở Việt Nam, tôi hỏi nó : trong cả ngàn cuộc phỏng vấn tuyển dụng nhân viên Việt Nam, mày ấn tượng nhất lần nào!
Nó nhấp ngụm bia trầm tư chút rồi trả lời! Đó là một cô bé mới ra trường, học lực bằng cấp kinh nghiệm cũng bình thường, nhưng khi được hỏi : bạn nghĩ điểm mạnh nhất của bạn là gì, thì cô bé ấy trả lời rằng:
Em biết em là Người Việt Nam, cá tính dân tộc em rất Lưu Manh Gian Xảo không ngay thẳng, điều đó là tối kị trong văn hoá làm việc Phương Tây, em biết được điều đó và đã cố gắng thay đổi sửa chữa! Tuy nhiên, nếu cấp trên vẫn còn thấy em như vậy, hãy giúp em bằng cách góp ý khiển trách, em sẽ thay đổi ngay!
Và cô bé ấy được tuyển dụng và thăng tiến rất thành công trong công ty! Về sau, tao có hỏi cô bé ấy là tại sao em có được suy nghĩ khác biệt đó so với đa số Người Việt Nam?
Cô ấy mỉn cười nói: do em đọc Facebook Anh Tư Sang!
Mày có biết Facebook Anh Tư Sang là gì không? Thằng Tây hỏi tôi!
Tôi mỉm cười nói: mày ra trả tiền bia đi tao nói cho mày nghe! Hehe…!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >