Hôm nay nắng đẹp đi chụp hoa gạo

Hôm nay nắng đẹp đi chụp hoa gạo,đến thì thấy vắng vẻ chụp liên tục,một lúc sau thì ôi thôi đông nháy và mẫu,nháy nọ đè nháy kia,mẫu nọ đè mẫu kia,kết quả là em live chum cho lành
PS : Dự là ngày mai #500ae còn đông nữa