Hồi bé chta tin mọi thứ

Hồi bé chta tin mọi thứ. Lớn lên chta chứng kiến bsi nhìn đâu cũng thấy vi trùng, công an nhìn đâu cũng thấy tội phạm còn chta nhìn đâu cũng thấy cả vi trùng và tội phạm. Niềm tin trong chta nó mất dần đi. Chta sống trong một xã hội đầy rẫy sự nghi ngờ. Nhưng trong sâu thẳm mỗi chta vẫn còn sót lại chút niềm tin. Tuy rất nhỏ nhưng rất quý. Vì chỉ có niềm tin mới khiến chta mở lòng đón nhận tình yêu, đón nhận cơ hội… và từ đó rất có thể cuộc đời chta đổi thay. Vì Suy nghĩ -> cảm xúc-> hành động-> KẾT QUẢ.
Hãy luôn SUY NGHĨ TÍCH CỰC và anh bạn duy nhất tên là NIỀM TIN sẽ tạo đà làm cho mỗi chta có được CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN