Họ nói may mắn là do đâu

Họ nói may mắn là do đâu?
May mắn có được khi tinh thần của ta cảm giác được bình an, để mỗi khi vấp ngã có chỗ để nương tựa, để tự mình biết đứng lên sau vấp ngã.
Nếu Phật cho ta được tất cả tiền bạc, của cải, hạnh phúc và thoả mãn bản thân thì chắc hẳn các Thầy Tu là người có nhiều nhất. Phật chỉ có thể cho ta phương tiện, dạy ta đạo lý làm người, để ta biết sai rồi sửa và làm cho mọi thứ tốt hơn thôi.
Bởi vậy may mắn chính ở chỗ, tìm được ngọn đuốc chiếu sáng lối ta đi, để ta tự đi trên đôi chân của mình.