#HM for men, Tiếp tục serie #HM,sale extra 10%, Chỉ vài ngày nữa hết đợt sale là k còn giá này đâu ah , đồ nam sale…

#HM for men
Tiếp tục serie #HM,sale extra 10%
Chỉ vài ngày nữa hết đợt sale là k còn giá này đâu ah
đồ nam sale http://www2.hm.com/en_gb/sale/men/viewall.html
áo khoác nam: http://www2.hm.com/en_gb/sale/men/jacketscoats.html
T-Shirt & Vest: http://www2.hm.com/en_gb/sale/men/tshirtstanks.html
Sơ mi: http://www2.hm.com/en_gb/sale/men/shirts.html
Jeans: http://www2.hm.com/en_gb/sale/men/jeans.html
Giày: http://www2.hm.com/en_gb/sale/men/shoes.html
See Translation