Hành trình của mỗi con người luôn luôn gắn liền bởi thiên số

Hành trình của mỗi con người luôn luôn gắn liền bởi thiên số, nhân số và Môi trường xung quanh.
Thiên số là ấn định
Nhân số là bất định
Môi trường xung quanh là bất định
Cuộc sống bản thân mong muốn được quyết định bởi thiên số tức số đã đinh. Con người dùng nhân số để cải thiện thiên số thông qua tu tập và vẫn dụng các kiến thức thu được từ nhiều thế hệ để tác động vào môi trường xung quanh để cải thiện thiên số hay thúc đẩy thiên số
Bản thân cảm nhận thiên số nhiều điểm thắt có thể đứt giữa đường
Nhân số 5 năm trở lại đây ngày càng mờ
Môi trường về kinh tế có nhiều điểm sáng nhưng ko được phát huy
Môi trường về tự nhiên ko được tốt
Môi trường về xã hội cũng chưa được phát huy
Dự điểm
Giai đoạn 35-37 tuổi sẽ khó khăn về mặt thiên số
Gia đoạng 47-50 tuổi khó khăn về mặt nhân số
Giai đoạn 60t rất mờ không rõ.
Hẹn ngày Face nhắc nhở
Từ này hứa tu tập dùng nhân số cải thiện thiên số và cố gắng tích lũy kiến thức để vận hành được môi trường đợi tới hạn 35-37 sẽ thúc đẩy được thiện vận của bạn thân