Giờ sao

Giờ sao ? Ai chỉ tiếp cái coi…. chờ đến bao giờ ?
……………..
Nhẩm tính yêu em bốn bữa rồi
Nhưng mà lại chẳng dám hôn môi
——– CÁC NHÀ TƯ VẤN ————
Nhẩm tính yêu em bốn bữa rồi
Nhưng mà lại chẳng dám hôn môi
Hay là ái tớ không còn lửa
Bởi vậy tình này chửa chịu sôi
Chắc đợi dăm ngày hâm nóng bếp
Xong chờ mấy buổi hấp nồi hơi
Bùi Văn Lực
—————-+
Nhẩm tính yêu em bốn bữa rồi
Nhưng mà lại chẳng dám hôn môi
Chẳng lẽ vùi theo làn sóng vội
Ân tình gửi lại bóng chiều trôi
Thanh Thảo Tran
———–+++
Nhẩm tính yêu e bốn bữa rồi
Nhưng mà ngại chẳng dám hôn môi
Ừ ! tay nắm lấy còn chưa hỏi…
Liệu H. I. V có…bám vòi ??? kkkt
Vị Nhân
———–++++
Nhẩm tính yêu em bốn bữa rồi
Nhưng mà lại chẳng dám hôn môi
Về mua thuốc ngủ cao liều uống
Mộng thấy sang giàu ẻm chịu thôi
Huệ Trần Anna
——–++++++
Nhẩm tính yêu em bốn bữa rồi
Nhưng mà lại chẳng dám hôn môi
Chờ thêm mấy buổi cho ăn chắc
Nhất định là anh sẽ phải đòi

Bình Tâm
————+++++++
MẠNH TAY
Nhẫm tính yêu em bốn bữa rồi
Nhưng mà lại chẳng dám hôn môi
Nay đem thuốc chuột cho vào nước
Kéo dí vô người ắt được thôi… miễn bàn
Không Ai Cả
————–+++++
Nhẩm tính yêu em bốn bữa rồi
Nhưng mà lại chẳng dám hôn môi
Nhìn răng của ả sao chìa quá
Mới nghĩ thoảng qua đã rụt vòi
Dương Đăng
————–+++++++++
Son xịn.
Nhẩm tính yêu em bốn bữa rồi.
Nhưng mà lại chẵng dám hôn môi.
Mồm nhăn vệt bám không lau được.
Mạnh lão, Bà Bà, thấy chết thôi.
Tan Nguyen
————++++++++
Coi lại!
Nhẩm tình yêu em bốn bữa rồi
Nhưng mà lại chẳng dám hôn môi
Chắc là coi lại lên không nỗi
Khám chữa ngay thôi bệnh tái rồi
Thu Hồng
——-+++++
/// CỨ LIỀU ///
Nhẩm tính yêu em bốn bữa rồi
Nhưng mà lại chẳng dám hôn môi
E nàng ứ chịu mình ăn tát
Quyết chí không thôi hận cả đời
Phạm Bá Thụ
———-++++++
Nhẫm tính yêu em bốn bữa rồi
Nhưng mà lại chẳng dám hôn môi
Vì ăn mấy bận răng nào chải
Đến ngửi đôi lần vẫn thấy hôi
Trần Thân
—————++++++++
Nhẩm tính yêu em bốn bữa rồi
Nhưng mà ngại chẳng dám hôn môi
E nàng thích nổ khoe vài mối
Sợ tánh ham vui nhậu mấy hồi
Gặp gỡ do trời qua chén rượu
Thày lay bởi đế gạ chim mồi
Giờ trong tay nắm run thầm hỏi…
Liệu HÁT I VÊ có…tịt ngòi ??? kkk
Nhân Vị