ĐÔI CÁNH TAY EM

ĐÔI CÁNH TAY EM
Dịu dàng đôi cánh tay em
Dìu con đi bước đầu tiên trong đời.
*
Tiếng chân con tận cuối trời
Mà rung động mãi tim người làm cha !
*
Sau này con biết bay xa
Đôi tay em có phải là cánh con ?
Matxcơva, Ngày con Nam tròn 1 tuổi, 18.7.1980
VŨ ĐÌNH HUY
YOUR PAIR OF ARMS, OH DEAREST
So gentle are your pair of arms, oh dearest
Guiding our son’s first step in life.
*
The sound of our son’s footsteps at the end of the near horizon
Constantly shakes my heart as I’m his father !
*
Later on, when he knows how to fly far away
Will your pair of arms be his pair of wings ?
Moskow, the day Nam was one year old, 18.7.1980
VŨ ĐÌNH HUY – Translated by VŨ ANH TUẤN