dịp nghỉ lễ 1/5 hồi xưa

dịp nghỉ lễ 1/5 hồi xưa, cũng theo trào lưu sang nước bạn háng xòm chơi. Từ cửa khẩu MộcBài qua PhomPhenh, Xiêm Riệp, chỗ nào cũng gặp người Việt. Gần chục năm rồi,chừ nghe nói cũng rứa!
(hình có tánh kỷ niệm với kiểu tóc chỉ chơi 1 lần duy nhứt nhân dịp xuất ngoại lần đầu tiên.hehe)