Đi làm thuê:

Đi làm thuê:
– Là những lúc uất ức ko biết nói với ai – nói ra chẳng giải quyết được vấn đề gì …..
– Là những lúc đồng nghiệp tỏ thái độ khó chịu, luôn tỏ ra sợ bị chịu trách nhiệm cùng khi có sai sót – nói ra chẳng giải quyết được gì ….
– Là những lúc có những điều rất rất ức muốn giải thích mà nói ra chẳng giải quyết được gì ….
~~~> NÓI thì cho rằng là: NGUỴ BIỆN
– Nên mới nói: Nói ra chẳng giải quyết được vấn đề gì trong một số hoàn cảnh ….
– IM LẶNG chắc là ĐÚNG ….
——————

Hãy lấy những uất ức này —> biến nó thành động lực để cố gắng