Đêm rồi

Đêm rồi, làm tí nhạc nhể. Tổ xư, để làm được bà mối đâu có đơn giản, “cầm kì thi họa” – “tan hợp chịch chén” cái gì cũng phải biết 1 tí để gặp thể loại nào cũng chém gió được. Chưa kể ứng viên nào apply cũng là ca nặng, nhẹ thì ảo tưởng sức mạnh, nặng thì hận đời trái ngang. Thôi hôm nay, xin gửi list nhạc hay nhất của ca sĩ Hương Lan (hải ngoại): #huonglan #casihuonglan
<3 Đêm nay ai đưa em về <3 Huế xưa <3 Chuyện 1 chiếc cầu đã gãy <3 Thương về miền đất lạnh <3 Ai lên xứ hoa đào <3 Em đi trên cỏ non