Để đáp ứng nhu cầu Học âm nhạc và Mua sắm nhạc cụ

Để đáp ứng nhu cầu Học âm nhạc và Mua sắm nhạc cụ,
TRUNG TÂM ÂM NHẠC & NHẠC CỤ ĐINH CÔNG đang khẩn trương hoàn thiện những khâu cuối cùng tại Cơ sở 2 (346 Trường Chinh) nhằm Cung cấp và Đáp ứng các Dịch vụ Âm nhạc tốt nhất cho các học viên, phụ huynh và mọi người yêu nhạc.
Hãy gọi cho chúng tôi (0985938566) nếu bạn cần tư vấn. Thanks!