Có người hỏi: Vì sao anh lại thích tiếp cận và chơi với các cụ vậy

Có người hỏi: Vì sao anh lại thích tiếp cận và chơi với các cụ vậy?
Trả lời: Đơn giản là các cụ dễ gần, sẵn sàng cho đi kiến thức, kinh nghiệm.
Thực trạng chung ở Việt Nam hiện nay, những người có độ tuổi như tôi hoặc hơn chút bây giờ có tí danh, có tí điều kiện, có tí tài chính hoặc đang nổi tẹo mà cứ thể hiện ta đây, kiêu căng, hách dịch….. Chính vì vậy có cấp to hay lãnh đạo tôi cũng chả thèm tiếp chuyện.
Tôi dành thời gian cho những người biết khiêm tốn, thật thà, cởi mở, sẵn sàng cho đi…