Có cần phải comment gì không nhỉ

Có cần phải comment gì không nhỉ?
P/s: Mình có kha khá bài nghiên cứu khoa học đưa ra cùng một kết luận về việc điểm số ở trường KHÔNG quyết định thành công của một người trong tương lai.
Lưu ý rằng điểm này là điểm “thật” chứ không phải thứ có được do:
– Làm “tròn” cho đẹp bảng điểm
– Quan hệ “ngoại giao”
– Luyện đi luyện lại một thứ đến mức không cần suy nghĩ cũng biết đáp án
Một kết luận khác trong dòng các nghiên cứu này cũng đáng lưu ý không kém: những bạn top của lớp (phổ thông) thường không phải những người có chỉ số thông minh cao nhất. Lý do giải thích điều này là những bạn nhỏ có trí thông minh đặc biệt ở một lĩnh vực nào đó thường chỉ chuyên chú vào lĩnh vực đó mà thôi – và rất khó để trở nên tập trung hoặc học đều tất cả các môn ở trường.
Về cơ bản, có lẽ để đảm bảo sự “thành công” của con cái trong tương lai, cha mẹ cần bồi dưỡng ở những mặt “khác” hơn là điểm số, nhỉ?!