Chuyện thường ngày <3

Chuyện thường ngày <3 Tui: "Hiếu rửa chén đi mày!" Em tui: "Không! Tại sao chị hai không rửa, chiều giờ mẹ nấu cơm, em gọt dừa, chị hai làm được cái gì?" Mẹ: "Hiếu! Đi rửa chén!" Ba: *Ngồi cười* Lời tiên tri của một kĩ sư cơ khí tương lai (vừa bê mâm bát vừa nói): - "Ba ơi ba! Ba có nghĩ chị hai 50 tuổi mới có người hỏi cưới không? Lúc đó chị hai đã đến giai đoạn tiền mãn kinh, hết xí quách rồi mới có người cưới!" Tại sao? - "Chị hai lười quá lười, em chưa thấy một ai mà lười như chị hai"! P/s: Hình này hai năm trước, thời điểm này em tui đẹp trai dữ thần và tui cũng đẹp gái dữ thần ..... See Translation